Salva Vita Hírlevél

Hasznos információk és hírek a a megváltozott

munkaképességű emberek foglalkoztatásáról

Hasznos információk

Ki minősül megváltozott munkaképességű munkavállalónak

2. rész

Előző hírlevelünkben azt a kérdést jártuk körbe, hogy a hatályos jogszabályok szerint mely munkavállaló számít megváltozott munkaképességű alkalmazottnak. Cikkünk folytatásában azt nézzük meg, hogy milyen dokumentumokkal lehet igazolni a megváltozott munkaképességű státuszt, honnan tudhatjuk, hogy egy adott dokumentum megfelelő és érvényes? 

A munkáltatók számára nem csak az fontos, hogy tudja alkalmazottairól, hogy ki számít közülük megváltozott munkaképességű munkavállalónak, hanem az is, hogy ez hogyan, milyen dokumentumokkal támasztható alá. Rengeteg olyan hivatalos irat létezik, amelyből tájékozódhatunk munkavállalóink egészségi állapotáról, ám nem mindegyik igazolja a megváltozott munkaképességű státuszt. A sok papír között nem könnyű eligazodni, cikkünkkel ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.

A megváltozott munkaképességet 2012-től a rehabilitációs hatóság állapítja meg egy komplex minősítés által, melyet egy orvosokból, foglalkozási rehabilitációs és szociális szakértőkből álló team végez el. A minősítés során elsőként az orvosszakértői vizsgálat történik meg melynek eredményeként egy orvosi vélemény készül. Ezt követi a foglalkozási rehabilitációs és szociális szakértőkkel történő interjú. Miután a szakértők elkészítették rész-szakvéleményüket mindezeket figyelembe véve, egyeztetést követően készítik el a komplex szakértői véleményt (hivatalos nevén „Komplex minősítést végző szakértői bizottság összefoglaló véleménye a megváltozott munkaképesség minősítéséről, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapításához”). A megváltozott munkaképességű személy kézhez kaphat egy hatósági bizonyítvány elnevezésű dokumentumot is. A munkáltató ezzel és a komplex szakértői véleménnyel is hitelt érdemlően tudja alátámasztani, hogy munkavállalója megváltozott munkaképességű.

Míg a hatósági bizonyítvány egy rövid összefoglaló dokumentum, addig a komplex szakértői összefoglaló vélemény már bővebb információkat is tartalmaz a megváltozott munkaképességre vonatkozóan. Mindkét dokumentumban szerepel azonban, hogy a rehabilitációs hatóság milyen mértékű egészségkárosodást állapított meg, milyen kategóriába sorolta az adott személyt, a munkavégzéshez kapcsolódóan milyen korlátozó vagy kizáró tényezőket határozott meg, valamint, hogy meddig érvényes az adott dokumentum. Az érvényességet a dokumentumban megjelölt felülvizsgálat mutatja, mely lehet:

5

egy konkrét dátum (ebben az esetben a dokumentum a megjelölt időpontig érvényes),

5

vagy az a szöveg, hogy „felülvizsgálata nem javasolt” (ebben az esetben a dokumentum véglegesnek számít, egészen addig érvényes, amíg az adott személy be nem tölti a nyugdíjkorhatárt).

Előfordulhat, hogy egy adott személy nem rendelkezik komplex szakértői véleménnyel, ugyanakkor fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, esetleg rokkantsági ellátást folyósítanak számára a korábbi rendszerben készült egyéb szakvélemény alapján. Ezekben az esetekben a pénzbeli ellátásról szóló határozat is bizonyítja a megváltozott munkaképességű státuszt. Fontos információ, hogy míg a komplex szakértői véleményben és a hatósági bizonyítványban az egészségkárosodás mértéke %-ban kerül feltüntetésre, addig az itt felsorolt pénzbeli ellátások esetében nem fogunk % megjelöléssel találkozni, ettől azonban a dokumentum érvényes és igazolja a megváltozott munkaképességet.

Amennyiben munkavállalónk még fiatal és az oktatásban sajátos nevelési igényű tanulónak, fogyatékossággal élő hallgatónak minősült, annak az évnek a végéig, melyben 23. életévét betölti szintén megváltozott munkaképességűnek számít. Ezt a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított, sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleménnyel lehet igazolni. Hasonlóan a komplex szakértői véleményhez ebben a dokumentumban is szerepel, hogy mikor (mely tanévben) kell felülvizsgálatra mennie a személynek. 16 éves kor után rendszerint már nem jelölnek meg konkrét időpontot, a dokumentumban jelzik, hogy nincs szükség további felülvizsgálatra, így az véglegesnek, érvényesnek minősül.

A munkavállaló a fentiek közül bármely esetben megváltozott munkaképességűnek számít, így beszámítható a kötelező foglalkoztatási kvótába, ezáltal csökken a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség. További kedvezményként jelentkezik a szociális hozzájárulási adó kedvezmény, ez azonban már csak egy szűkebb körre érvényesíthető. Az adókedvezményt csak a komplex minősítéssel rendelkezők, valamint a rokkantsági ellátásban részesülők után lehet igénybe venni.

megváltozott munkaképességű státusz szociális hozzájárulási adó kedvezmény alátámasztó dokumentum
egészségi állapot 60%-os vagy ennél kisebb mértékű

OK

OK

érvényes komplex szakértői vélemény vagy hatósági bizonyítvány
fogyatékossági támogatás

OK

X

ellátás folyósítását igazoló határozat
vakok személyi járadéka

OK

X

ellátás folyósítását igazoló határozat
rokkantsági ellátás

OK

OK

ellátás folyósítását igazoló határozat
sajátos nevelési igény (23 éves kor betöltési évének végéig)

OK

X

pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakértői véleménye

Bízunk benne, hogy összefoglalónk hasznos információkkal szolgált. Amennyiben további kérdése merül fel a megváltozott munkaképességű státusz igazolásához kapcsolódóan keressen minket az mmk@salvavita.hu e-mail címen vagy egyéb elérhetőségeinken.

Megszakítás