Salva Vita Hírlevél

Hasznos információk és hírek a a megváltozott

munkaképességű emberek foglalkoztatásáról

Hasznos információk

Ki minősül megváltozott munkaképességű munkavállalónak

Fogyatékossággal élő, sajátos nevelési igényű, egészségkárosodott, neurodiverz, tartósan beteg. Számos olyan fogalommal találkozunk, amik között sokszor nehéz eligazodni. Kik ők és pontosan melyik csoportba tartozó emberek számítanak foglalkoztatási szempontból megváltozott munkaképességűnek? Összefoglalónk az ebben való eligazodásban nyújt segítséget. 

A munkáltatók számára fontos, hogy biztosan tudja alkalmazottairól, hogy ki számít közülük megváltozott munkaképességű munkavállalónak, hiszen milliós nagyságrendű összeg maradhat a vállalkozásnál, ha ezt biztosan igazolni tudja. A fent felsorolt kategóriák mindegyike takarhat megváltozott munkaképességű személyt, de nem feltétlenül mindenki az, aki beletartozik valamelyik csoportba. De pontosan honnan is lehet tudni, hogy ki számít megváltozott munkaképességűnek?

A kérdésre a választ a jogszabályokban találjuk meg, konkrétan a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben. Az említett jogszabály rendelkezik arról, hogy minden munkáltató, aki 25 főnél több alkalmazottal rendelkezik, köteles létszáma 5%-át megváltozott munkaképességű munkavállalóval betölteni. Amennyiben ezt nem teszi, rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie, melynek mértéke az idei évben 1.800.000,- Ft/fő/év.

A jogszabály szerint az 5%-os kötelező foglalkoztatási kvótába beszámítható, megváltozott munkaképességű munkavállóként vehető figyelembe az a személy, akinek a munkaszerződés szerinti napi munkaideje eléri a 4 órát és

5

a rehabilitációs hatóság által kiállított érvényes komplex minősítéssel rendelkezik, mely szerint egészségi állapota 60%-os vagy kisebb mértékű, vagy

5

olyan érvényes hivatalos dokumentummal rendelkezik (pl., szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány), mely szerint egészségkárosodásának mértéke legalább 40%-os, vagy

5

olyan érvényes szakvéleménnyel rendelkezik, mely szerint munkaképesség-csökkenése 50-100% közötti, vagy

5

fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy

5

aki az oktatásban sajátos nevelési igényű tanulónak vagy fogyatékossággal élő hallgatónak minősült, annak az évnek a végéig, melyben 23. életévét betölti.

További információ, hogy a munkáltatónak lehetősége van a megváltozott munkaképességű munkavállalóinak segítésére saját szervezetén belül rehabilitációs mentort alkalmazni. A mentornak fontos szerepe van a megváltozott munkaképességű munkatársak beilleszkedésének támogatásában, munkahelymegtartásának elősegítésében. A jogszabályban meghatározott feltételek szerint a legalább napi 4 órás munkaviszonnyal rendelkező mentor szintén beszámítható a kötelező foglalkoztatási kvótába.

A témában való további tájékozódáshoz jó szívvel ajánljuk a NAV honlapjáról letölthető, rehabilitációs hozzájárulásról szóló, 94. számú információs füzetet, de kérdés esetén Alapítványunk munkatársai is örömmel rendelkezésre állnak.

Következő számunkban a megváltozott munkaképességű státuszt igazoló dokumentumokról, azok érvényességéhez kapcsolódó kérdésekről fogunk írni.

Megszakítás