A pályázat keretében megvalósítandó projekt támogatni kívánja azon családokat, melyben nagykorú, önálló lakhatás előtt álló személyek és szüleik, családtagjaik élnek együtt, valamint a jelenleg is önállóan élő értelmi sérült személyeket.

A pályázati programban a fentebb leírt célcsoportoknak biztosítunk olyan személyre szabott komplex szolgáltatást, mely sikeres önálló lakhatásukat és életvezetésüket támogatja, illetve lehetővé teszi.

az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából ezt a programunkat a Fogyatékosságügyi-
Nemzeti és Szociálpolitikai Központ 

FOF2019 kódjelű, a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” című pályázat keretében támogatja.