Alapítványunk három másik európai országban működő szervezettel együtt valósítja meg az „UPLOAD YOUR DREAMS” projektnévvel futó Erasmus+ programot.

A pályázati program alapja az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Erasmus+ 2015. és 2016. évi éves munkaprogramja.

Alapítványunk a konzorciumban megvalósított projektben koordináló szerepet tölt be, a pályázatban választott kulcsintézkedés: Innovációs együttműködés és a helyes gyakorlatok cseréje - Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

Partnerek:

  • Salva Vita Foundation, Budapest, Magyarország
  • ICEI Istituto Cooperazione Economica Internazionale, Milan, Olaszország
  • De Groene Kans vzw, Diksmuide, Belgium
  • Hisa! drustvo za ljudi in prostore so.p., Maribor, Szlovénia

A közösen megvalósított projekt fő célkitűzése az ún. NEET fiatalok ("Not in Education, Employment, or Training") foglalkoztatottságának növelése a következő projekt tevékenységek megvalósítása révén:

  • jó gyakorlatok (hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatását célzó gyakorlatok) cseréje a partnerszervezetek között
  • új módszerek tesztelése helyi viszonyok között (egy látott, megismert gyakorlat tesztelése minden partnerországban új célcsoporttal)
  • tanulmánykészítés a kipróbált módszerek tapasztalatai alapján, mely más Európai Unió területén működő szervezet számára is hasznosítható

További információk:

http://uploadyourdreams.eu/

További információ